påfrestning - pussel på nätet

Dragspänning eller normalspänning definieras som den negativa spänning som uppstår i en enaxligt belastad stång utsatt för en dragkraft.

Ett material kan deformeras plastiskt eller deformeras elastiskt beroende på spänningens storlek. Deformationen övergår från elastisk till plastisk vid sträckgränsen, benämnd

σ

s

{\displaystyle \sigma _{s}}

eller

σ

02

{\displaystyle \sigma _{02}}

. Benämningen

σ

02

{\displaystyle \sigma _{02}}

har sitt ursprung i att det krävs en deformation på

ϵ

=

0

,

2

%

{\displaystyle \epsilon =0,2\%}

för att deformationen skall kvarstå efter avlastning. I det plastiska området sker ett deformationshårdnande, dvs. att det krävs allt högre spänning för att ytterligare deformera materialet. I detta område kallas spänningen för flytspänning

σ

f

{\displaystyle \sigma _{f}}

. Slutligen inträffar ett brott vid brottspänningen

σ

b

{\displaystyle \sigma _{b}}

.

Resultatet från ett dragprov brukar illustreras i ett spännings-töjningsdiagram kallat dragprovkurva.