läkning - Välj ett pussel att lösa

Sår (äldre blessyr), skada på hud eller slemhinna,kan uppstå både av yttre påverkan t.ex. vid en olycka eller av inre påverkan vid vissa sjukdomar. Sår från yttre påverkan kan blöda och värka. Blödande hudsår heter purpura på latin. Vid blödande sår från smutsiga eller rostiga föremål är det viktigt att man ser över personens stelkrampsskydd.Om man kommer till en olycksplats så är en av de viktigaste åtgärderna att man omedelbart tar hand om stora sår. Om en person förlorar mer än 1,5 liter blod så är situationen livshotande. Om såren är riktigt djupa eller har drabbat en av kroppens stora artärer finns det risk att den drabbade dör av förblödning. Därför är det viktigt att försöka stoppa en allvarlig blödning så fort som möjligt.Det finns flera typer av sår, bland annat skärsår, sticksår, skrubbsår, skavsår, brännsår, magsår samt liggsår (som också kallas för trycksår). Skärsår eller sår från andra vassa föremål kan blöda mycket även om de är små. Om såret är litet ska man hålla kroppsdelen högt, ta bort synligt smuts, tvätta rent såret med mild tvål och rinnande vatten och därefter trycka ihop sårkanterna.