konstverk - Välj ett pussel att lösa

Ett examensarbete (eng degree project eller thesis project, kortform: exjobb) är ett självständigt arbete som genomförs som avslutning av flertalet utbildningar på universitetsnivå, bland annat yrkesutbildningar samt kandidat-, magister- och masterutbildningar vid teknisk fakultet. Examensarbetet kan beroende på utbildning utgöras av en examensrapport med muntlig presentation och opposition, och/eller av en praktisk redovisning av studentens arbete. Vid konstnärliga utbildningar består redovisningen ofta av en egen konsert, föreställning, utställning eller liknande. I Sverige krävs för en högskole- eller universitetsexamen att studenten har genomfört ett självständigt arbete, som ligger sent i utbildningen. Under det självständiga arbetet ska studenten uppvisa många av de kunskaper och färdigheter som specificeras i utbildningsplanens lärandemål eller i högskoleförordningens nationella mål. Det självständiga arbetet utgörs av en akademisk kurs som har olika kursplan vid olika lärosäten, i olika ämnen och för olika examensnivåer. I vissa ämnen kallas kursen självständigt arbete, i andra examensarbete, och i åter andra ämnen akademisk uppsats, till exempel en B-uppsats (för tvåårig högskoleexamen), kandidatuppsats, magisteruppsats eller masteruppsats. Vid vissa lärosäten och inom vissa ämnen sätts flergradiga betyg på examensarbetet, och i andra ger examensarbeten enbart betyg underkänd (U) eller godkänd (G). Argument för det senare brukar vara att examinator inte kan veta hur självständigt studenten har arbetat inom näringslivet, och handledaren i näringslivet inte har kompetens att betygssätta. Det finns ingen väldefinierad skillnad på examensarbete och akademisk uppsats.