kind - Välj ett pussel att lösa

Kind (latin: bucca), den del av ansiktet som finns vid munnens sidor.