keps - Välj ett pussel att lösa

En keps är en typ av huvudbonad, en mjuk mössa med skärm. Ursprungslandet anses vara Storbritannien, där den lanserades under 1880-talet. En vanlig typ av keps är basebollkepsen. En annan är den så kallade gubbkepsen. Under bandyns storhetstid var kepsen den självklara huvudbonaden för sportens utövare. Under senare tid har kepsen blivit en vanlig accessoar, inte minst bland yngre män. Användning inomhus är kontroversiell eftersom det strider mot den traditionella konventionen att man där tar av sig eventuell huvudbonad. Ordet keps kommer från engelskans caps (plural av cap). Engelskans cap är dock ett vidare begrepp än svenskans keps; en svensk keps har skärm, vilket en engelsk cap inte nödvändigtvis har. Engelskans cap ikommer i sin tur av senlatients cappa ('hätta', 'kappa').