Jedi - pussel på nätet

En jedi är i det fiktiva Star Wars-universumet en person som är medlem av jediorden. Det är en orden vars medlemmar har gemensamt att de har förmågan att använda Kraften. Som lärling kallas en jedi för padawan och har en jedimästare eller jediriddare som mentor. En jedi påbörjar sin utbildning som mycket ung och vid tjugoårsåldern, efter slutliga tester, kan lärlingen få rätten att kalla sig jediriddare (Jedi Knight på engelska) efter att en klassisk dubbningsceremoni utförts. En jedi lyder under en mängd regler och förordningar. Den som är Jedi får inte ingå i ett äktenskap. Det var dock Jediriddare som ingick i äktenskap (exempel på detta är Anakin Skywalker som hade ett förhållande med senatorn Padme Amidala). Om man inleder ett förälskat och/eller passionerat äktenskap kan man lätt ledas till den Mörka sidan av kraften.

Jediriddarna verkar som galaxens fredsbevarare och verkar i samverkan med det intergalaktiska rådet. Jedierna blev nästan utrotade då order 66 utfördes, och Darth Vader marscherade med klonlegion 501 till jeditemplet.