internationell - Välj ett pussel att lösa

Internationell sedvård - en av källorna till lagen lever fortfarande och används ofta i internationell rätt. Till skillnad från nationell lagstiftning, där sedlar redan är av marginell betydelse, finns det många frågor i internationell rätt som fortfarande regleras främst av sedvanerätten (t.ex. immunitet, principer om internationellt ansvar). Å andra sidan finns det på de flesta områden av internationell rätt sedvanliga normer vid sidan av internationella avtal, till exempel i diplomatisk och konsulär rätt, fördrag, kosmisk lag, havslag etc. principen om rymdfrihet. För närvarande omfattar mycket diskuterade frågor frågan om den så kallade praktiken av humanitär intervention (t.ex. Nato på Balkan) har redan format den sedvanliga normen eller inte.