installation - Välj ett pussel att lösa

Installation (alternativt: installering) är ett konstverk som förhåller sig till, och inkluderar rummet eller platsen, och betraktaren i konstverket. En installation går ofta inte att definiera som måleri, skulptur eller någon annan av de klassiska konstgrenarna. Installationer utgörs oftast av flera tekniker i förhållande till det rum/den plats där det visas. Installationer skapas inte enbart för etablerade konstutrymmen utan även för det offentliga rummet eller andra platser. Visuellt går det inte att definierar en installation, utan begreppet är kopplat till konstnärens, och konstverkets, förhållningssätt till rummet, platsen och betraktaren. En installation kan bestå av en mängd olika medier som måleri, skulptur, video och ljud; installationen kan omfatta performativitet, vara interaktiv och även skapas virtuellt. En del installationer skapas specifikt för en särskild plats, vilket kallas platsspecifik konst, medan andra verk kan flyttas eller återskapas på andra platser. Begreppet installation förekom för första gången i Oxford English Dictionary 1969 men konstformen i sig har existerat mycket längre än så. Beroendedefinition kan man säga att installationskonst alltid har funnits i konstvärlden men att det var först under mitten 1900-talet som den började behandlas som en konstgenre. Sentida installationskonst, där konstnärens intention och förhållningssätt betonas, bottnar i idéer från 1960-talets konceptkonst då man rörde sig bort från frågeställningar kring form.