industri - Välj ett pussel att lösa

Industri (av latinets industria, flit, sysselsättning) är framställning av produkter genom att råvaror förädlas. Därutöver finns mer detaljerade grenar som råvaruindustri, textilindustri, byggindustri, bilindustri m.fl. I vidare benämning är industri all form av storskaligt näringsliv - som exempel finns begreppen turistindustri, nöjesindustri och filmindustri. Den vidare betydelsen har sitt ursprung i påverkan från engelska, där ordet industry har en bredare innebörd än vad ordet industri har haft i svenska. Människor har tillverkat föremål sedan förhistorisk tid, men under årtusendena har de framför allt gjort det för det egna hushållet - se självhushåll. Under neolitiska revolutionen uppstod byar och senare städer, där en samhällsklass av professionella hantverkare blev den första industrin. Men det var först1700-talet som industrin blev en central del av samhället. Ordet industri kommer av latinets industria, som betyder flit, idoghet, sysselsättning. I äldre svenska har också ordet "slöjd" använts i betydelsen tillverkning, liksom "manufaktur" som kommer av latinets ord för hantverk. Ett känt exempel är att Chalmers tekniska högskola under 1800-talet bar namnet "slöjdinstitut".