herrgård - Välj ett pussel att lösa

Polish Manor House - ett lantligt bostadshus av den polska adeln. Formen utvecklades i polsk arkitektur under renässansperioden, överlevde fram till 1920-talet. Polska ädeldomstolar är huvudsakligen belägna i det före detta polsk-litauiska samväldet och befinner sig för närvarande i 6 länder, dvs i Polen, Litauen, Lettland, Vitryssland, Ukraina och västra Ryssland. Inom det nuvarande Polen överlevde bara 2,8 tusen. herrgårdar (av 12 000 i samma område före andra världskriget), varav 2 000 är i ruiner. Från 4 tusen herrgårdar i de östra länderna som förlorades av Polen 1945 överlevde cirka 250 och flera dussin öster om Riga-gränsen.