giftig - Välj ett pussel att lösa

Giftiga växter - växter som endast innehåller några delar av dem eller i hela växtorganismen giftiga ämnen, giftiga för människor och djur, de kan vara sådana kemikalier som t.ex. alkaloider och glykosider. Många växtarter innehåller mer eller mindre giftiga ämnen för människor och djur, både husdjur och vilda. Dessa gifter skyddar främst växter från att ätas av växtätare, ibland mot vissa parasiter och sjukdomar. Giftiga växter kan ofta känna igen sin obehagliga lukt eller skarpa, brinnande smak. Djur känner vanligtvis giftiga växter och kringgår dem - men inte alltid. Människor har lärt sig experimentellt att känna igen giftiga växter, de flesta studerade den kemiska sammansättningen av deras gifter och effekterna på människor och djur. Listan över giftiga växter och innehållet av giftiga ämnen i dem är dock ännu inte stängd. Vissa växter förlorar sina giftiga egenskaper efter torkning - hö har inte längre gift, vissa behåller dem efter torkning och till och med långvarig lagring. Fördelningen av gifter i anläggningen är också annorlunda. I många arter förekommer de i varierande grad genom växten, i vissa arter är endast specifika delar av växten giftiga, t.ex.