förbindelse - Välj ett pussel att lösa

Nitsanslutning - oskiljbar, indirekt, mekanisk anslutning av element med nitar vanligtvis i form av cylindriska stift med huvuden. Nitar under lång tid var den viktigaste metoden för att förena metallkonstruktionselement. I de flesta situationer, på grund av enklare produktionsteknologi, har nu nitsfogar ersatts av svetsade och svetsade fogar. Historiskt använd i skeppsbyggnad. Nitar används för att ansluta plåtar, remsor och stålsektioner, balkar, konsoler, fack, såväl som för oskiljbara anslutningar av olika maskindelar och föremål. Med varvnaglar (när plåtarna är lindade runt kanterna) och med en hög täthet av nitar kan en hög täthet på anslutningen uppnås. Detta tillåter användning av nitar vid konstruktion av olika typer av tankar, inklusive tryck. Vi delar nitning i: vanligt, när båda "huvuden" på nitn är över ytan på de nitade delarna, uttag, linsformig linsformig låg svamp täcks när nithuvuden är i linje med ytan på de delar som ska sammanfogas. Eftersom denna typ av nitning har sämre hållfasthetsegenskaper, används den endast som en sista utväg. Niten i sin ursprungliga form består av ett huvud (1) och ett skaft (hals) (2).