definition - Välj ett pussel att lösa

En definition är en bestämning eller avgränsning av ett språkligt uttrycks betydelse. Definitioner spelar en stor roll i logisk analys. Elementen i en definition är definiendum (latin för ”det som ska definieras”) och definiens (latin för ”det som definierar”). I satsen "ett fordon är ett hjälpmedel för transport över land", är definiendum "fordon" och definiensen "hjälpmedel för transport över land". En definition kan vara av flera slag: En annan indelning är: Huruvida allt kan definieras är omstritt. G.E. Moore hävdar att vissa begrepp är enkla, omöjliga att spjälka upp i beståndsdelar, till exempel det goda eller det sköna. Kant talar om a priori respektive a posteriori, där aprioriska kategorier ej kan definieras. Argumentation Precisering Identitet Operationell definition Teoretisk definition Ostension Extension (filosofi) Intension Arne Næss; Empirisk semantik, Esselte studium, Uppsala (1981).