bostadsområde - Välj ett pussel att lösa

Stadsdistrikt - en del av staden som sticker ut i form av: funktioner, byggnader och stadslayout, en specifik social grupp som bor i den, separata befogenheter från administrativa myndigheter och lokala myndigheter (t.ex. villa, hamn, kommersiell, industri, bostäder, slummen). Det är en vanlig del av staden, ett visst område med sitt namn utan administrativa distriktsstrukturer, som förvaltas uppifrån och ner av stadsrådet. I Polen betyder ett stadsdel ett lagligt separerat område i en stadskommune, den så kallade kommunens hjälpenhet med ett specifikt namn, leds av distriktsrådet och distriktsstyrelsen. Städer i Polen där det finns distrikt som är kommunala hjälpenheter i konstens mening. 5 i lagen om kommunalt självstyre av den 8 mars 1990: Städer där distriktsnamnet används: Czestochowa gdańsk Gdynia Jarosław Krakow Lublin Opole Warszawa Wladyslawowo Zielona Góra Städer där namnet bostad används: Bialystok Bielsko-Biala Bydgoszcz Gliwice Gniezno Kedzierzyn-Kozle båt Olsztyn Poznan Radom Rzeszow Szczecin Wroclaw tror Nowy Dwór Mazowiecki Zielona Góra Den lagstadgade hjälpenheten antogs i Katowice. Men namnet distriktet praktiseras här. Zielona Góra är en stad där en extra enhet skapades under namnet New Town-distriktet, uppdelad i lägre nivå-hjälpenheter - byråd. I resten av staden har distrikten inte status som tilläggsenheter.