badort - Välj ett pussel att lösa

Jastarnia Resistance Center - ett befästningskomplex som syftar till att skydda Hel Fortified Region från landet. I samband med skapandet av Hel Befästningsområdet 1936 planerades det att säkra halvön från landsidan. Valet föll på Jastarnia. Norr om Jastarnia, där halvöns bredd når cirka 450 meter, beslutades att lokalisera en motståndspunkt. Poängen baserades främst på betongskydd. På grund av prioriteringen av arbetet relaterat till placeringen av batteripistolen började arbetet först 1939. 15 maj 1939 började befästningsarbeten. Slutförandet planerades för 15 november 1939. Utbrottet av kriget hittade befästningar färdiga för försvar, men de var inte fullt utrustade (till exempel: beväpningsdelar, ventilationssystem saknades).