båt - Välj ett pussel att lösa

Łódka - en flod i Łódź fram till 1800-talet som heter Starowiejska eller Ostroga. På dess banker, under det trettonde århundradet, skapades en bosättning som gav upphov till Lodz. Floden har en total längd på 20 km, varav 15,6 km ligger inom stadens administrativa gränser. Källorna till floden ligger på vägkulverten under ul. Brzezińska, i korsningen med ul. Giewont. Munningen ligger i Konstantynów Łódzki, där floden rinner in i Neru. Bedódka flodbotten är väldigt varierad. Ursprungligen, i den östra delen av staden, flödar båten som en alltmer utvecklande fåra som bara periodvis rinner vatten. Genom att också använda periodiska inflöden förvandlas det till en dike.