avfall - Välj ett pussel att lösa

Matavfall är enligt Europeiska kommissionens definition slängt livsmedel, eller som enligt lag måste slängas eller är tänkt att slängas. Det förekommer däremot många andra definitioner av matavfall, precis som med begreppet avfall i övrigt. I industriländer och utvecklingsländer med storskalig industriell odling av mat kan matavfall förekomma vid många olika led och i omfattande volymer. Mängden matavfall från subsistensjordbruk är svår att uppskatta, men antas vara obetydlig i jämförelse. Undersökningar inom livsmedelsindustrin i USA, som odlar mest varierat i hela världen har visat att matavfall uppkommer redan i allra första ledet. Vid odlingen kan insekter och ogynnsamt väder orsaka bortfall. Vid skördning kan användandet av maskiner skapa bortfall då det blir svårare att skilja mellan mogna och omogna grödor. Ekonomiska faktorer kan också göra att odlarna skördar mer selektivt. Regler och standarder för kvalitet och utseende kan göra att grödor som inte möter kvalitetskraven inte kan säljas, och i stället blir mer ekonomiska som gödsel eller djurfoder. Bortfallet fortsätter i förädlingsprocessen av livsmedel, men är svårt att uppskatta på grund av alla de faktorer som spelar in.