armoires & garderober - pussel på nätet

Ett skåp är en förvaringsmöbel som oftast är tillverkad av trä eller metall och försedd med dörrar eller luckor. Som föregångare har använts bl.a. armarium.

Som fristående möbel började skåpet mot slutet av medeltiden avlösa kistan, tidigast i kyrkorna, men snart även i hemmen i högre samhällsskikt. Där nådde det sin största popularitet och fick sin praktfullaste utformning under renässansen och barocken. Från och med rokokon trädde byrån i dess ställe. I svensk bondekultur behölls kistan längre än bland högre stånd (i Sydsverige var den statusmöbel in på 1800-talet). Som allmogemöbel var skåpet vanligast i mellersta och norra Sverige, och de sydsvenska skåpen var ofta ganska små, t. ex. hörnskåp.