äventyrsspel - Välj ett pussel att lösa

Äventyrsspel är en övergripande genre inom dator- och TV-spel som kännetecknas av ett starkt historieberättande inslag. Textäventyrsspelen är en av de äldsta datorspelsgenrerna. Spelaren ges en beskrivning av sin omgivning och får sedan via textkommandon navigera i och interagera med omvärlden. När hemdatorerna blev kraftfullare började vissa textäventyr låta bilder illustrera beskrivningarna men tyngdpunkten låg fortfarande hela tiden på texten. Genren började med att Will Crowther skrev Colossal Cave Adventure 1976. Det mest kända spelet bland de tidiga äventyrsspelen är Zork som stod klart i sin första version 1977, utgivet av företaget Infocom som dominerade genren fram till dess kommersiella död i slutet av 1980-talet. Det första spelet på svenska, som i sin första version stod klart 1978, var Stugan. Stugan släpptes senare i en MS-DOS-version av SPCS, och torde ha varit det mest spridda PC-spelet i Sverige under 1980-talet. Textäventyrsspelens styrka var dess förmåga att berätta en historia, något som de samtida grafiska spelen inte lyckades med i någon större utsträckning. Betoningen på berättelsen gav spelarna stor möjlighet att leva sig in i spelens handling, ungefär på samma sätt som i rollspel.