Pussel där Magda är på podiet i rankingen baserat på tid.

Kolla också pussel där Magda är på en viss plats i rankingen baserat på tid.: