Workforce - puzzle online

Siła robocza lub siła robocza (siła robocza w amerykańskim języku angielskim, patrz różnice w pisowni) to zasoby pracy w zatrudnieniu. Zwykle jest używany do opisywania osób pracujących dla pojedynczej firmy lub branży, ale może również odnosić się do regionu geograficznego, takiego jak miasto, województwo lub kraj. W firmie jej wartość można nazwać "Workforce in Place". Siła robocza kraju obejmuje zarówno osoby zatrudnione, jak i bezrobotne. Wskaźnik aktywności zawodowej, LFPR (lub stopa aktywności zawodowej, EAR), to stosunek siły roboczej do ogólnej wielkości ich populacji (populacja narodowa w tym samym przedziale wiekowym). Termin ten ogólnie wyklucza pracodawców lub kierownictwo i może oznaczać osoby zaangażowane w pracę fizyczną. Może to również oznaczać wszystkich tych, którzy są dostępni do pracy.

pracownik puzzle online