Trullo - puzzle online

Trullo (l. mn. trulli) – niewielki, zwykle jednopoziomowy budynek mieszkalny, zbudowany z kamienia wapiennego bez zaprawy najczęściej na planie w kształcie kwadratu lub koła, kryty stożkowatym dachem układanym również z kamieni, zwieńczony przeważnie krzyżem lub, rzadziej, innym symbolem, często z bielonymi ścianami zewnętrznymi, charakterystyczny dla regionu Apulia w południowych Włoszech.

Najwięcej budowli typu trulli zachowało się do dziś w miejscowości Alberobello w prowincji Bari, gdzie jest ich około 1500, pobliskim miasteczku Martina Franca oraz w okolicznych wioskach.