sztangista - puzzle online

Podnoszenie ciężarów – dyscyplina ciężkiej atletyki, polegająca na podnoszeniu przez zawodnika sztangi o określonej masie.

Podnoszenie ciężarów wykonuje się dwiema technikami – rwaniem i podrzutem.

Rwanie polega na uniesieniu sztangi z pomostu bezpośrednio ponad głowę w przysiadzie i wyprostowanie pozycji z utrzymaniem ciężaru nad głową w prostych rękach. Zawodnicy wykonujący ten bój trzymają sztangę w tzw. szerokim uchwycie.

Podrzut jest bojem, w którym zawodnicy podnoszą (zarzucają) sztangę najpierw na klatkę piersiową, po czym następuje tzw. „wybicie góry ”, czyli uniesienie sztangi ponad głowę.Każdy z zawodników ma prawo do trzech prób w każdej konkurencji.

Sprzęt

W skład sztangi podnoszonej przez zawodnika wchodzą:

1. Gryf – wykonany ze stali pręt, na który nasuwane są stalowe obciążniki. W ciężarach męskich ma on 2,2 m długości i waży 20 kg.