Survival - puzzle online

Analiza przeżycia to zbiór metod statystycznych badających procesy, w których interesujący jest czas, jaki upłynie do (pierwszego) wystąpienia pewnego zdarzenia.

Zdarzeniem tym może w szczególności być np.:

śmierć pacjenta (stąd nazwa metody),

awaria urządzenia,

zaprzestanie płacenia rachunków przez klienta,

dezaktywacja usługi telekomunikacyjnej (np. pakietu minut),

odejście pracownika z firmy.

W zbiorze danych do analizy przeżycia wyróżnia się tzw. obserwacje ucięte albo cenzorowane (ang. censored observations), o których wiadomo, że proces stochastyczny trwał dalej, jednak o jego dalszym czasie nie ma dalszych danych (np. pacjenci wypisani ze szpitala).

Typowe metody analizy przeżycia obejmują:

tworzenie tablic trwania życia

estymację funkcji przeżycia (np. estymator Kaplana-Meiera, prawo umieralności Weibulla)

modele regresyjne (np.