skarby - puzzle online

Za trzy skarby (tłumaczone też jako "Trzy Drogocenności" lub "Trzy Klejnoty", skr. triratna, pali: tiratana, chiń. 三宝 sanbao, kor. sambo, jap. sambō, wiet. tam bảo) buddyzmu uważane są:

Budda

Dharma

Sangha

Dżinizm, powstały prawie równocześnie z buddyzmem, zaleca ascezę jako drogę do mokszy czy nirwany (wyzwolenia).

Droga do tego celu wiedzie poprzez trzy klejnoty, czyli:

należyte postrzeganie;

należyte poznawanie;

należyte postępowanie (co oznacza powstrzymywanie się od zadawania cierpienia, kłamstwa, kradzieży, cudzołóstwa, posiadania nadmiaru rzeczy).