Royal family - puzzle online

Rodzina królewska jest najbliższą rodziną króla lub królowej, a czasami jego dalszej rodziny. Termin rodzina cesarska odpowiednio opisuje rodzinę cesarza lub cesarzowej, a określenie rodzina papieska opisuje rodzinę papieża, natomiast terminy rodzina barona, rodzina małżeńska, rodzina książęca, wielka księżna lub rodzina książęca są bardziej odpowiednie do opisania. krewni rządzącego barona, hrabiego, księcia, wielkiego księcia lub księcia. Jednak w powszechnym żargonie członkowie jakiejkolwiek rodziny, która rządzi dziedzicznym prawem, są często określani mianem członków rodziny królewskiej lub "królewskich". W niektórych kręgach zwyczajem jest także odwoływanie się do rozszerzonych relacji zdeponowanego monarchy i jego potomków jako rodziny królewskiej. Dynastia jest czasami nazywana "Domem...". W lipcu 2013 r. Istnieje 26 monarchii suwerennych na świecie, które rządzą lub rządzą łącznie ponad 43 krajami.