Romantyzm - puzzle online

Romantyzm (z fr. romantisme, od roman – powieść, opowieść) – epoka w historii sztuki i historii literatury trwająca od lat 90. XVIII wieku do lat 40. XIX wieku. Romantyzm był ruchem ideowym, literackim i artystycznym, który rozwinął się początkowo w Europie i wyrażał się w poezji, malarstwie i muzyce.

Powstał jako reakcja na zmiany społeczne i polityczne wywołane rewolucją przemysłową i rewolucją francuską z 1789 roku. Był formą buntu przeciwko ustalonym regułom społecznym, które rządziły społeczeństwami epoki Oświecenia – przeciw sztywnym zasadom życia arystokracji i mieszczaństwa, ustalonym regułom życia politycznego oraz przeciw naukowemu podejściu do natury i człowieka. Naczelne hasło Rewolucji Francuskiej – „ wolność, równość, braterstwo” stało się drogowskazem dla nowego kierunku myślenia, który zakwestionował podstawy oświeceniowego, racjonalistycznego pojmowania świata.

Według romantyków świat dzielił się na to, co widzialne (materialne) i poznawalne zmysłowo oraz na to, co niewidzialne (duchowe) – dające się poznać jedynie za pomocą środków pozarozumowych, takich jak wiara i intuicja.

Romantycy zwrócili uwagę na życie wewnętrzne człowieka – duchowość, uczucia, emocje, a również na odrębność jednostki ludzkiej, jej odmienność i indywidualność.

Skały kredowe na Rugii puzzle onlineRomantyczne wybrzeże - Alexander Averin puzzle onlineczy niebo płonie? puzzle onlinePiechur nad morzem chmur puzzle onlineRomantyczne miejsce na plaży dla zakochanych:) puzzle onlineೋ ღ Urocze ubrania i dodatki ೋ ღ puzzle onlineWędrowcy w porannym świetle puzzle onlinepomnik Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze puzzle onlineZakochana para #231 puzzle onlineromantyzm sztuka puzzle onlineSonata Chopina i Symfonia ptaków puzzle onlineLiterary Epoch  Revenge  puzzle onlineWschód słońca na Cap Creus puzzle onlineZakochana para #210 puzzle onlineUchwyć rysy ukochanej osoby, zanim odejdzie puzzle online