ogień - wybierz puzzle do ułożenia

Ogień – suma obserwowalnych zjawisk towarzyszących fizyczno-chemicznemu procesowi spalania, a przede wszystkim: emisja promieniowania widzialnego – światła w postaci charakterystycznych rozbłysków dynamicznie przemieszczających się pod wpływem ruchów rozgrzanego powietrza, zwanych płomieniami; emisja promieniowania elektromagnetycznego dowolnej częstotliwości – ciepła; emisja akustyczna – dźwięki towarzyszące spalaniu: trzaski, syk itp. Ogień nie jest plazmą, ma zbyt niską temperaturę, by nią być ( niezależnie od spalanego materiału). Choć z fizyczno-chemicznego punktu widzenia nie stanowi jednolitego zjawiska , ale koincydencję różnych zjawisk, w kulturze utrwaliło się odbieranie ognia jako pojedynczego, spójnego bytu, o rozległym znaczeniu kulturowym i cywilizacyjnym (omówionym dalej).