Nawa boczna - puzzle online

Nawa boczna – jest to nawa węższa od nawy głównej, oddzielona od niej szeregiem podpór w formie kolumn, słupków i filarów.