Moga - wybierz puzzle do ułożenia

Adenylylotransferaza molibdopterynowa (EC 2.7.7.75, MogA, Cnx1) jest enzymem o systematycznej nazwie ATP: adenylotransferaza molibdopterynowa. Ten enzym katalizuje następującą reakcję chemiczną ATP + molibdopteryna                        ⇌                 {\ displaystyle \ rightleftharons}    difosforan + adenylo-molibdopteryna Enzym ten katalizuje aktywację molibdopteryny do wprowadzenia molibdenu.