Mayweed - puzzle online

Mayweed to pospolita nazwa dla dwóch różnych gatunków roślin kwitnących, a także nazwa powszechnie używana w kilku rodzajach plemienia Anthemideae, których gatunki są obecnie w strumieniu przemianowania: