kulinarnypuzzle online

Przepis kulinarny – opis czynności prowadzących do przygotowania potrawy. Zbiory przepisów kulinarnych nazywane są książkami kucharskimi. Współczesny przepis kulinarny jest przeważnie ułożony według jednego schematu i zawiera kolejno: nazwę potrawy i ewentualnie krótkie wprowadzenie; listę potrzebnych składników wraz z podaniem ich ilości, czasem także specjalne wyposażenie niezbędne do przygotowywania potrawy; opisane krok po kroku kolejne czynności prowadzące do otrzymania potrawy, wraz z podaniem czasu niektórych działań, np. obróbki termicznej; sposób podania potrawy; niekiedy informacje dodatkowe, w rodzaju zamienników niektórych składników, stopnia trudności przygotowywania potrawy, jej kosztu lub wartości energetycznej.