karpa - puzzle online

Karpa – w leśnictwie:

Pozostały po ścięciu drzewa pniak wraz z systemem korzeniowym. Karpy mogą być pozyskiwane do wykorzystania jako karpina. Usuwanie (np. w celu oczyszczenia terenu) lub pozyskanie karp to karczowanie, które może być wykonywane ręcznie, mechanicznie lub za pomocą środków wybuchowych.

Roślina w mateczniku służąca do pozyskiwania prętów odroślowych wykorzystywanych jako zrzezy.