kariera - wybierz puzzle do ułożenia

Karieradroga profesjonalnego rozwoju, którą człowiek ma zamiar przejść w swym zawodowym życiu. Rozumienie tego pojęcia jest zawsze bardzo subiektywne, gdyż ludzi cechują różne spojrzenia na koncepcję kariery – każda osoba bowiem przyjmuje inne cele do osiągnięcia w życiu zawodowym. Aby zaplanować karierę trzeba wybrać sobie określony cel, lub cele które chciałoby się osiągnąć w swym życiu zawodowym. Korzyści przynoszone przez indywidualne planowanie kariery: osoba planująca ma poczucie bycia kreatorem własnego losu; wybiera świadomie własną drogę zawodową; znajduje swoje mocne strony i analizuje własne możliwości; konkretyzuje, uściśla własne cele, które stają się po tym bardziej osiągalne; mobilizuje się do dalszego rozwoju; jest zadowolona z tego co robi.