Jarząb - puzzle online

Jarząb (Sorbus L.) – rodzaj drzew i krzewów należący do rodziny różowatych ( Rosaceae ). Należy do niego około 80 gatunków diploidalnych oraz 170 taksonów pochodzenia mieszańcowego, zwykle poliploidalnych. Przedstawiciele występują na obszarze Europy i Azji oraz w Ameryce Północnej (na południu sięgając do Arizony). Wiele gatunków jest wykorzystywanych jako rośliny ozdobne i jadalne.