giza - puzzle online

Dar, podarek, podarunek, upominek, prezent – coś wartościowego dane komuś w prezencie; ofiarowane. Określenie wykorzystywane w opisie kultury darów przez Marcela Maussa odnoszące się do faktu istnienia prezentów o charakterze dóbr i usług obowiązkowych i wzajemnych. Przekazywanie darów jest silnie związane z uznawanymi w danej zbiorowości wartościami i relacjami moralnymi. Jednym z motywów dzielenia się darami jest dążenie do poprawy statusu społecznego.

Współcześnie analizy przekazywania darów prowadzi się głównie w odniesieniu do społeczeństw tradycyjnych, choć stanowią one istotną część wydatków konsumpcyjnych także w społeczeństwach nowoczesnych.

Dar to inaczej prezent – podarunek wręczany drugiej osobie przy różnych okazjach. Zwykle jest wręczany z okazji:

urodzin

imienin

Bożego Narodzenia

Wielkanocy

walentynek

ślubu

pierwszej komunii świętej

z okazji świąt innych religii np.:

z okazji muzułmańskich świąt jako Id al-Fitr i Id al-Adha

z okazji żydowskiego święta jako Chanuka

z okazji hinduskich świąt jako Diwali i Pongal

z okazji buddyjskiego święta jako Vesak

Czasem można go otrzymać bez okazji.

W powszechnej opinii, upowszechnionej przez reklamy, prezenty na Gwiazdkę wręcza mikołaj. Zgodnie z tradycją, prezenty daje się po wigilijnej kolacji.

Jeszcze w nowożytności królowie i magnaci obdarowywali poddanych prezentami.

piękny wiejski krajobraz z kwitnącą łąką puzzle onlinePiramida puzzle onlineNezuko Chan. puzzle onlineSFINKS. Egipt. puzzle onlineCzerwona ciężarówka z zabawkami puzzle online