Figure drawing - puzzle online

Rysunek jest rysunkiem ludzkiej postaci w dowolnym z jej różnych kształtów i kształtów za pomocą dowolnego z mediów rysunkowych. Termin może również odnosić się do aktu produkcji takiego rysunku. Stopień reprezentacji może wahać się od bardzo szczegółowych, anatomicznie poprawnych renderingów do luźnych i ekspresyjnych szkiców. "Rysowanie życia" to rysunek ludzkiej postaci z obserwacji żywego modelu. Rysunek może być skomponowanym dziełem sztuki lub studium postaci wykonanym w ramach przygotowań do bardziej skończonego dzieła, takiego jak obraz. Rysowanie jest prawdopodobnie najtrudniejszym tematem, z którym często spotyka się artysta, a całe zajęcia poświęcone są temu tematowi. Postać ludzka jest jednym z najtrwalszych tematów w sztukach wizualnych, a postać ludzka może być podstawą portretowania, ilustracji, rzeźby, ilustracji medycznej i innych dziedzin.