Business executive - puzzle online

Kierownik biznesowy to osoba odpowiedzialna za prowadzenie organizacji, chociaż dokładny charakter tej roli zależy od organizacji.

Kierownictwo prowadzi firmy lub agencje rządowe. Tworzą plany, aby pomóc swoim organizacjom się rozwijać.