żaba krzewiasta - puzzle online

Żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae syn. Rana lessonae) – gatunek płaza z rodziny żabowatych, wchodzący wraz z żabą śmieszką i żabą wodną w skład kompleksu żab zielonych. Łączy je hybrydogeneza: żaba wodna stanowi mieszańca dwóch pozostałych, do efektywnego rozrodu wymagając przynajmniej jednej z populacji macierzystych. Jako odrębny gatunek żaba jeziorkowa powstała prawdopodobnie na skutek ostatniego zlodowacenia. Wśród żab zielonych wyróżnia się niewielkimi rozmiarami i preferowaniem mniejszych zbiorników wodnych. Jednak pewne rozpoznanie gatunku wymaga zwykle użycia specjalistycznego klucza, a często jest niemożliwe.

Ubarwiona zielonkawo, z plamami. Samiec przybiera szatę godową, posiada też parzyste worki rezonansowe. Rechocze zwykle w chórze, unosząc się na powierzchni wody. Po ampleksusie samica składa dużą liczbę jaj, od 500 do 3000.