Technologia - symetriapuzzle online

Symetria – przekształcenie

f

{\displaystyle f}

przestrzeni euklidesowej E na siebie, mające pewną hiperpłaszczyznę H punktów stałych i mające własność: jeśli

x

H

{\displaystyle x\notin H}

oraz

x

=

f

(

x

)

{\displaystyle x'=f(x)\,}

, to prosta

x

x

{\displaystyle xx'\,}

jest prostopadła do hiperpłaszczyzny H oraz przecina tę hiperpłaszczyznę w połowie odcinka

x

x

{\displaystyle xx'\,}

.

W zależności od wymiaru hiperpłaszczyzny H mówimy o:

symetrii środkowej (H jest punktem),

symetrii osiowej (H jest prostą),

symetrii płaszczyznowej (H jest płaszczyzną).