Sztuka - ilustracjaWybierz puzzle do ułożenia

Ilustracja – obraz , fotografia , rysunek lub inny element graficzny dodany do napisanego lub wydrukowanego tekstu ( książka , artykuł prasowy, hasło encyklopedyczne), mający za zadanie go uzupełniać, objaśniać albo zdobić. Innym rodzajem ilustracji jest muzyka stanowiąca tło filmu, słuchowiska radiowego czy sztuki teatralnej. Jedne z pierwszych, odnotowanych ilustracji, stanowiących świeckie dzieła, zostały wykonane w Starożytnych Chinach. Na jedwabiu powstają prace Gu Kaizhi, będące najstarszymi, zachowanymi zwojami łączącymi obraz i tekst (np. ilustracja do utworu Napomnienia dla dam dworu).