Sztuka - Sztuka fraktalna - puzzle online

Sztuka fraktalna jest formą sztuki algorytmicznej tworzonej przez obliczanie obiektów fraktalnych i reprezentujących wyniki obliczeń jako obrazy nieruchome, animacje i media. Sztuka fraktalna rozwijała się od połowy lat osiemdziesiątych. Jest to gatunek sztuki komputerowej i sztuki cyfrowej, które są częścią sztuki nowych mediów. Matematyczne piękno fraktali leży na przecięciu sztuki generatywnej i sztuki komputerowej. Łączą się, tworząc rodzaj sztuki abstrakcyjnej.

Sztuka fraktalna (szczególnie w świecie zachodnim) rzadko jest rysowana lub malowana ręcznie. Zwykle tworzy się ją pośrednio przy pomocy oprogramowania generującego fraktal, iterując przez trzy fazy: ustawiając parametry odpowiedniego oprogramowania fraktalnego; wykonanie możliwie długich obliczeń; i oceniając produkt. W niektórych przypadkach inne programy graficzne są używane do dalszej modyfikacji produkowanych obrazów. Nazywa się to przetwarzaniem końcowym. Obrazy inne niż fraktalne mogą również być zintegrowane z dziełem sztuki.