Sport - Sports equipment - puzzle online

Sprzęt sportowy, zwany także sprzętem sportowym, ma różne formy w zależności od sportu, ale jest niezbędny do ukończenia tego sportu. Sprzęt waha się od piłek, siatek i sprzętu ochronnego, takiego jak hełmy. Sprzęt sportowy może być używany jako sprzęt ochronny lub narzędzie używane do pomocy sportowcom w uprawianiu sportu. Z biegiem czasu sprzęt sportowy ewoluował, ponieważ sport zaczął wymagać więcej sprzętu ochronnego, aby zapobiec urazom. Sprzęt sportowy można znaleźć w każdym domu towarowym.