Primaten - online puzzels

Een primaat (Latijn: primus = behorende tot de eersten) is iemand die in kerkelijk opzicht op de eerste plaats komt.

1. In de Rooms-Katholieke Kerk is de bisschop van Rome (de paus) de primaat van de gehele Kerk.

2. Een rooms-katholieke primaat is een metropoliet die aan het hoofd staat van meerdere kerkprovincies in hetzelfde land.

In landen waar meerdere kerkprovincies zijn, is slechts een van de aartsbisschop-metropolieten de primaat. Zo is de aartsbisschop van Toledo de primaat van Spanje en de aartsbisschop van Gniezno primaat van Polen. De titel primaat is aan de zetel gebonden. Van oudsher waren er in Frankrijk drie aartsbisschoppen primaat:

De aartsbisschop van Lyon (thans Philippe kardinaal Barbarin) had de titel van Primaat van de Galliërs (Latijn: Primas Galliae).

De aartsbisschop van Reims noemde zich, tot in de 19e eeuw, primaat van Belgica (Latijn: Primas Belgicae).