bruiloft - online puzzels

Een bruiloft is een feest dat gevierd wordt wanneer twee mensen in het huwelijk treden. De benaming bruiloft wordt ook wel gebruikt voor alle onderdelen die op de bruiloftsdag plaatsvinden.

De tradities en gebruiken die bij een bruiloft horen verschillen sterk per land, religie en bevolkingsgroep.

Een bruiloft, zoals die in België en Nederland gebruikelijk is, kan bestaan uit verschillende onderdelen. De huwelijksvoltrekking door een ambtenaar van de burgerlijke stand is verplicht, aangezien hierdoor het wettelijk huwelijk tot stand komt. Daarnaast kunnen er naar keuze één of meer andere onderdelen aan de bruiloft toegevoegd worden. Een "standaard" traditionele, autochtone bruiloft "volgens het boekje" ziet er echter ongeveer als volgt uit:

Voltrekking burgerlijk huwelijk op een door de gemeente goedgekeurde locatie

Fotoreportage en/of videoreportage van het bruidspaar en naaste familie

Een religieuze plechtigheid (met name wanneer het bruidspaar gelovig is)

Een feestmaaltijd voor het bruidspaar, naaste familie en andere genodigden

Een receptie voor familie, vrienden en kennissen

Een bruiloftsfeest voor familie en vriendenEr is over het algemeen een duidelijke scheiding tussen de daggasten en de receptie- of feestgasten. Tijdens het diner kunnen de ouders van het bruidspaar een toespraak houden. Tijdens de receptie of tijdens het feest kunnen er toneelstukjes en sketches opgevoerd en liedjes gezongen worden, door familie en vrienden, waarin de levensloop van zowel bruid als bruidegom uitvoerig voor het voetlicht komen, of waarin het echtpaar flink op de hak wordt genomen.

In de huidige Nederlandse cultuur is er geen vast stramien waarin een bruiloft plaatsvindt, en veel bruidsparen kiezen hierin dan ook hun eigen weg.