kontinens online rejtvények

A kontinens, avagy földrész, világrész, a Föld szárazföldjeinek nagy egysége. A kontinensek közös tulajdonsága az, hogy valamely kontinentális kéreg részei. Az egyes kontinensek elkülönítése azonban inkább hagyományon alapul, mintsem valamilyen szigorú feltételen. A kifejezést kétféle értelemben használják:

Szűkebb értelemben a Föld nagyobb összefüggő szárazföldi területeinek megkülönböztető neve – a kisebbeket szigetnek nevezzük.

Tágabb értelemben a nagy összefüggő szárazföldek és a környező szigetek együttesét értjük alatta.Az, hogy mely területeket tekintünk önálló kontinenseknek, nagyban függ attól, hogy milyen szempontok szerint határozzuk meg őket. Ezen szempontok alapvetően természettudományi (természetföldrajzi, lemeztektonikai) jellegűek, de társadalomtudományi (kulturális, politikai) szempontok figyelembevételével merőben eltérő felosztások is léteznek. Az egyik gyakori felosztás a következő hét kontinenst tartja számon (a nagyobbtól a kisebb felé haladva): Ázsia, Afrika, Észak-Amerika, Dél-Amerika, Antarktika, Európa és Ausztrália.

A kontinens hagyományos természetföldrajzi meghatározás szerint nagy kiterjedésű, összefüggő szárazföld. Ez az értelmezés azonban több problémát is felvet:

Nem egyértelmű, hogy mi számít nagy kiterjedésű szárazföldnek. Így többé-kevésbé szubjektív módon tekintjük a 2 166 086 km² területű Grönlandot a legnagyobb szigetnek, a 7 617 930 km² területű Ausztráliát pedig a legkisebb kontinensnek.