zapomenutý - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Forgotten Realms (Zapomenuté říše či Ztracené říše, někdy zkracované pouze jako Říše či Království) je "campaign setting" pro hru na hrdiny Dungeons & Dragons. V současnosti je kromě Eberronu jediným settingem ke kterému Wizards of the Coast, vydavatel Dungeons & Dragons, vydává oficiální materiály. Odehrává se na kontinentu Faerûn ležícím na planetě Abeir-Toril. Na ní se odehrávají i další dva „campaign settingy“ a to Al-Quadim týkající se Zakhary a Oriental Adventures na Kara-Turu Autorem první verze Ztracených říší byl mladý kanaďan Ed Greenwood píšící pro Dragon Magazine. Tehdejšímu vydavateli D&D společnosti TSR se jeho fiktivní svět zalíbil a roku 1987 vydal Forgotten Realms jako samostatný campaign setting. Dnes patří k nejrozsáhlejším světům vytvořeným pro potřeby her na hrdiny. Ztracené říše se nacházejí na planetě Abeir-Toril, nazývané častěji Toril, jejíž jméno znamená „kolébka života“. Měsícem Torilu je Selune, jehož název je totožný se jménem bohyně Měsíce a poutníků. Na planetě se rozkládá jeden superkontinent dělící se na Faerûn ležící na západě, jižně situovanou Zakharu připomínající arabské země a Kara-Tur na východě inspirovaný středověkou Asií. Mezi další kontinenty patří Maztica, nacházející se na západ od Faerûnu za Bezestopým mořem, inspirovaná předkolumbovskou Amerikou a dále několik ostrovů, o nichž není nic známo.