výrobek - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Produkt je jednou ze 4 základních složek marketingového mixu. Důkladný popis, charakteristiku a rozbor produktu v rámci marketingu zachycuje nespočet odborných literatur i článků. Produkt můžeme definovat následovně: Výrobek je cokoli, co lze na trhu nabídnout, co získá pozornost, co může sloužit ke spotřebě, co může uspokojit přání nebo potřebu. Produkt je vyráběný statek s objektivními a subjektivními vlastnostmi, které jsou manipulovány pro maximalizaci apelu zboží na spotřebitele, kteří položku nakupují, a aby uspokojil jejich potřeby. Produkt/výrobek můžeme definovat jako vše, co můžeme nabídnout ke koupi, k použití ke spotřebě – co uspokojuje PPO (potřeby, požadavky, očekávání) potenciálních a stávajících zákazníků. V běžném tržním prostředí procházejí produkty uvedené na trh čtyřmi fázemi, viz obr. č. 2, které poskytují jedinečné příležitosti, ale i hrozby dosažení ziskovosti. Konkurenční klima je v každé fázi životního cyklu produktu jiné. Proto je velice důležité, ne-li nezbytné, měnit během jednotlivých fází marketingové strategie podniku.