událost - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Ekonomická událost - jakákoli událost (fakt, jev) související s podnikatelskou činností jednotlivců. účetní období označující události, které jsou způsobeny činnostmi účetní jednotky při dodávkách, výrobě a prodeji zboží a služeb. Ekonomická událost, která: je vyjádřeno v hodnotě; má dopad na stav majetku nebo zdroje jeho financování; má dopad na finanční výsledek účetní jednotky; vždy mění dvě složky (dvojitý zápis) a tyto změny jsou současné a stejné hodnoty (dvoustranný a stejný vstup) je ekonomická operace. Hospodářská událost je širší pojem než ekonomická operace - každá hospodářská operace je hospodářská událost, ale ne každá hospodářská událost je hospodářskou operací. Hospodářská událost zahrnuje specifické ekonomické operace: např. Podepsání smlouvy se zaměstnancem je ekonomická událost, která v budoucnu povede k ekonomické operaci ve formě výplaty odměny. Hospodářská událost, která není hospodářskou operací, se nezveřejňuje. Bronisław Micherda, Jerzy Hejnar: Základy účetnictví: teoretické a praktické aspekty. Warsaw: Polish Scientific Publishers PWN, 2007. ISBN 978-83-01-15048-8.