trvalé připojení - vyberte hádanku, kterou chcete vyřešit

Trvalé připojení - typ připojení k internetu spočívající ve skutečnosti, že uživatel pravidelně platí pevné předplatné; příležitostně má neomezený přístup k internetu. Někteří poskytovatelé internetových služeb využívají datové limity, po kterých je rychlost připojení snížena, pokud je překročena. Připojení k internetu v tomto typu připojení nebrání použití dalších služeb poskytovaných pomocí stejné infrastruktury, jako tomu bylo v případě telefonického připojení. Trvalý přístup k internetu lze implementovat: kabelové připojení k existující infrastruktuře jiného systému nebo vytvoření nové pouze za tímto účelem, LAN - připojení prostřednictvím pevné místní sítě, EURODOCSIS nebo DOCSIS v sítích kabelové televize s kabelovým modemem, SDI, DSL využívající stávající telefonní linky. Bezdrátové prostřednictvím rádiových vln, WLAN (Wi-Fi) - připojení prostřednictvím bezdrátové místní sítě, WiMAX - širokopásmový přístup k rádiu, CDMA GPRS, EDGE, v sítích GSM, UMTS, HSDPA, HSPA a HSPA + v mobilních telefonních sítích třetí generace, LTE v mobilních sítích čtvrté generace.